पहिले पान हा महिना सुरुवात ओळख सूर्यमालेची लेख आणि कथा इतर माहिती अंतराळ खगोलीय गोष्टी भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ भारतीय खगोलशास्त्र प्रश्नोत्तरे अधिक माहिती निरीक्षणे खरेदी करा डाऊनलोड आमची ओळख
 
 
 

मोफत सभासदत्व

 

अवकाशवेध.कॉमचे मोफत सभासद होण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

मित्र-मैत्रिणींना कळवा

\

अवकाशवेध.कॉम बद्दल आपल्या
मित्र-मैत्रिणींना सांगा.

 

पहिल्या पानावर जाण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

अवकाशातील ११० मेसियर वस्तू

 
मेसियर वस्तू

तारकासमुह

दृष्यप्रत वस्तूचे नाव

प्रकार

         

M1

वृषभ

८.४

क्रॅब तेजोमेघ

अतिनव तार्‍याचे अवशेष

M2

कुंभ

६.५

बंदिस्त तारकागुच्छ

M3

शामशबल 

६.२

बंदिस्त तारकागुच्छ

M4

वृश्चिक 

५.६

बंदिस्त तारकागुच्छ

M5

भुजंग

५.६

बंदिस्त तारकागुच्छ

M6

वृश्चिक 

५.३

बटरफ्लाय तारकागुच्छ

खुला तारकागुच्छ

M7

वृश्चिक 

४.१

टॉलेमी तारकागुच्छ

खुला तारकागुच्छ

M8

धनू

लगून तेजोमेघ

तारकागुच्छ आणि तेजोमेघ

M9

भुजंगधारी

७.७

बंदिस्त तारकागुच्छ

M10

भुजंगधारी

६.६

बंदिस्त तारकागुच्छ

M11

ढाल

६.३

वाईल्ड डक तारकागुच्छ

खुला तारकागुच्छ

M12

भुजंगधारी

६.७

बंदिस्त तारकागुच्छ

M13

शौरी

५.८

हर्क्यलिस तारकागुच्छ

बंदिस्त तारकागुच्छ

M14

भुजंगधारी

७.६

बंदिस्त तारकागुच्छ

M15

महाश्व

६.२

बंदिस्त तारकागुच्छ

M16

भुजंग

६.४

इगल तेजोमेघ आणि स्टार क्वीन तेजोमेघ संबंधित

तारकागुच्छ आणि तेजोमेघ

M17

धनू

ओमेगा तेजोमेघ, स्वान तेजोमेघ, लॉबस्टर तेजोमेघ

तारकागुच्छ आणि तेजोमेघ

M18

धनू

७.५

खुला तारकागुच्छ

M19

भुजंगधारी

६.८

बंदिस्त तारकागुच्छ

M20

धनू

ट्रिफिड तेजोमेघ

तारकागुच्छ आणि तेजोमेघ

M21

धनू

६.५

खुला तारकागुच्छ

M22

धनू

५.१

बंदिस्त तारकागुच्छ

M23

धनू

६.९

खुला तारकागुच्छ

M24

धनू

४.६

सॅजिटरीअस स्टार क्लाऊड, डेल क्लास्टीश

खुला तारकागुच्छ

M25

धनू

६.५

खुला तारकागुच्छ

M26

ढाल

खुला तारकागुच्छ

M27

जंबुक

७.४

डंबेल तेजोमेघ

ग्रहसदृश तेजोमेघ

M28

धनू

६.८

बंदिस्त तारकागुच्छ

M29

हंस

७.१

खुला तारकागुच्छ

M30

मकर

७.२

बंदिस्त तारकागुच्छ

M31

देवयानी

३.४

देवयानी दिर्घिका

दिर्घिका

M32

देवयानी

८.१

दिर्घिका

M33

उत्तर त्रिकोण

५.७

ट्रॅंगुलम दीर्घिका

दिर्घिका

M34

ययाती

५.५

खुला तारकागुच्छ

M35

मिथुन

५.३

खुला तारकागुच्छ

M36

सारथी

६.३

खुला तारकागुच्छ

M37

सारथी

६.२

खुला तारकागुच्छ

M38

सारथी

७.४

खुला तारकागुच्छ

M39

हंस

४.६

खुला तारकागुच्छ

M40

सप्तर्षी

८.४

डबल स्टार WNC4

तारकागुच्छ

M41

बृहदलुब्धक

४.६

खुला तारकागुच्छ

M42

मृग

मृग तेजोमेघ

विखुरलेला तेजोमेघ

M43

मृग

मेरनचा तेजोमेघ, मृग तेजोमेघचा भाग

विखुरलेला तेजोमेघ

M44

कर्क

३.७

प्रेसेपी, बिहाईव तारकागुच्छ

खुला तारकागुच्छ

M45

वृषभ

१.६

सुबारु, कृत्तिका, सात बहिणी

खुला तारकागुच्छ

M46

अरीत्र

खुला तारकागुच्छ

M47

अरीत्र

५.२

खुला तारकागुच्छ

M48

वासुकी

५.५

खुला तारकागुच्छ

M49

कन्या

८.४

दिर्घिका

M50

शृंगाश्व

६.३

खुला तारकागुच्छ

M51

शामशबल

८.४

व्हर्लपूल दिर्घिका

दिर्घिका

M52

शर्मिष्ठा

७.३

खुला तारकागुच्छ

M53

अरुंधती केश

७.६

बंदिस्त तारकागुच्छ

M54

धनू

७.६

बंदिस्त तारकागुच्छ

M55

धनू

६.३

बंदिस्त तारकागुच्छ

M56

स्वरमंडळ

८.६

बंदिस्त तारकागुच्छ

M57

स्वरमंडळ

८.८

रिंग तेजोमेघ

ग्रहसदृश तेजोमेघ

M58

कन्या

९.७

दिर्घिका

M59

कन्या

९.६

दिर्घिका

M60

कन्या

८.८

दिर्घिका

M61

कन्या

९.७

दिर्घिका

M62

भुजंगधारी

६.५

बंदिस्त तारकागुच्छ

M63

शामशबल

८.६

सनफॉवर दिर्घिका

दिर्घिका

M64

अरुंधती केश

८.५

दिर्घिका

M65

सिंह

९.३

दिर्घिका

M66

सिंह

८.९

दिर्घिका

M67

कर्क

६.१

खुला तारकागुच्छ

M68

वासुकी

७.८

बंदिस्त तारकागुच्छ

M69

धनू

७.६

बंदिस्त तारकागुच्छ

M70

धनू

७.९

बंदिस्त तारकागुच्छ

M71

शर

८.२

बंदिस्त तारकागुच्छ

M72

कुंभ

९.३

बंदिस्त तारकागुच्छ

M73

कुंभ

सर्पिलाकार दिर्घिका

M74

मीन

९.४

दिर्घिका

M75

धनू

८.५

बंदिस्त तारकागुच्छ

M76

ययाती

१०.१

लिटील डंबेल तेजोमेघ, कोर्क तेजोमेघ

ग्रहसदृश तेजोमेघ

M77

तिमिंगल

८.९

दिर्घिका

M78

मृग

८.३

विखुरलेला तेजोमेघ

M79

शशक

७.७

बंदिस्त तारकागुच्छ

M80

वृश्चिक

७.३

बंदिस्त तारकागुच्छ

M81

सप्तर्षी

६.९

बोडची दिर्घिका

दिर्घिका

M82

सप्तर्षी

८.४

सिगार दिर्घिका

दिर्घिका

M83

वासुकी

७.६

सदर्न पिनव्हिल दिर्घिका

दिर्घिका

M84

कन्या

९.१

दिर्घिका

M85

अरुंधती केश

९.१

दिर्घिका

M86

कन्या

८.९

दिर्घिका

M87

कन्या

८.६

व्हर्गो ऐ

दिर्घिका

M88

अरुंधती केश

९.६

दिर्घिका

M89

कन्या

९.८

दिर्घिका

M90

कन्या

९.५

दिर्घिका

M91

अरुंधती केश

१०.२

दिर्घिका

M92

शौरी

६.४

बंदिस्त तारकागुच्छ

M93

अरीत्र

खुला तारकागुच्छ

M94

शामशबल

८.२

दिर्घिका

M95

सिंह

९.७

दिर्घिका

M96

सिंह

९.२

दिर्घिका

M97

सप्तर्षी

९.९

आऊल तेजोमेघ

ग्रहसदृश तेजोमेघ

M98

अरुंधती केश

१०.१

दिर्घिका

M99

अरुंधती केश

९.९

दिर्घिका

M100

अरुंधती केश

९.३

दिर्घिका

M101

सप्तर्षी

७.९

पिनव्हिल दिर्घिका

दिर्घिका

M102

कालेय

९.९

स्पिंडल दिर्घिका

दिर्घिका

M103

शर्मिष्ठा

७.४

खुला तारकागुच्छ

M104

कन्या

सोम्ब्रेरो दिर्घिका

दिर्घिका

M105

सिंह

९.३

दिर्घिका

M106

शामशबल

८.४

दिर्घिका

M107

भुजंगधारी

७.९

बंदिस्त तारकागुच्छ

M108

सप्तर्षी

१०

दिर्घिका

M109

सप्तर्षी

९.८

दिर्घिका

M110

देवयानी

८.५

दिर्घिका

 
अक्षरांचा आकार वाढवा  /  अक्षरांचा आकार पुर्ववत करा

वर जाण्यासाठी

अवकाशवेध.कॉम वरील माहिती संबंधी