पहिले पान हा महिना सुरुवात ओळख सूर्यमालेची लेख आणि कथा इतर माहिती अंतराळ खगोलीय गोष्टी भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ भारतीय खगोलशास्त्र प्रश्नोत्तरे अधिक माहिती निरीक्षणे खरेदी करा डाऊनलोड आमची ओळख
 
 
 

मोफत सभासदत्व

 

अवकाशवेध.कॉमचे मोफत सभासद होण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

मित्र-मैत्रिणींना कळवा

\

अवकाशवेध.कॉम बद्दल आपल्या
मित्र-मैत्रिणींना सांगा.

 

पहिल्या पानावर जाण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

खगोलशास्त्रावरील सॉफ्टवेअर्स

 

इंटरनेट वरील काही महत्त्वाच्या खगोलशास्त्रावरील वेबसाइट्सची यादी खाली दिली आहे.

 
 

Free Astronomy Software's

 

Stellarium
Main page: http://www.stellarium.org/
Screenshot: http://www.stellarium.org/
Download: http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/stellarium/stellarium-0.9.1.exe
Size: 36.9 Mb

AlphaCentaure
Main page: http://astrosurf.com/alphacentaure/english/main.html
Screenshot: http://astrosurf.com/alphacentaure/english/screenshots.html
Download: http://astrosurf.com/alphacentaure/zip/acsetup_full.zip
Size: 9 Mb

Cartes du Ciel Sky Charts
Main page: http://www.stargazing.net/astropc/index.html
Screenshot: http://www.stargazing.net/astropc/exemples/screen.html
Small version Download: http://www.astrosurf.com/astropc/cartes/prog/cdcbase.exe
Size: 3.9 Mb
Full version Download: http://www.simtel.net/pub/dl/59452.shtml
Size: 15 Mb

Celestia
Main page: http://www.shatters.net/celestia/
Screenshot: http://www.shatters.net/celestia/gallery.html
Download: http://prdownloads.sourceforge.net/celestia/celestia-win32-1.3.0.exe
Size: 11 Mb

Celestial Maps
Main page: http://ovidiu-v.tripod.com/maps80/maps80.html
Screenshot:
Download: http://ovidiu-v.tripod.com/maps80/Maps80.zip
Size: 931 Kb

Hallo northern sky
Main page: http://www.hnsky.org/software.htm
Screenshot: http://www.hnsky.org/hns_scr.htm
Download: http://www.hnsky.org/hnsky230.exe
Size: 4 Mb

Moon Calendar
Main page: http://www.starlight.demon.co.uk/mooncalc/
Screenshot:
Download: http://www.starlight.demon.co.uk/mooncalc/moonc60.zip
Size: 500 Kb

Home Planet3
Main page: http://www.fourmilab.ch/homeplanet/homeplanet.html
Screenshot:
Download: http://www.fourmilab.to/homeplanet/hp3full.zip
Size: 7.221 Mb

OpenUniverse
Main page: http://openuniverse.sourceforge.net/
Screenshot: http://openuniverse.sourceforge.net/
Download: http://download.sourceforge.net/openuniverse/oubeta3.exe
Size: 4.5 Mb

OpenUniverse
Main page: http://openuniverse.sourceforge.net/
Screenshot: http://openuniverse.sourceforge.net/
Download: http://download.sourceforge.net/openuniverse/oubeta3.exe
Size: 4.5 Mb

Stargaze
Main page: http://www.stargaze.force9.co.uk/copernicus/stargaze.html
Screenshot: http://www.stargaze.force9.co.uk/copernicus/stargaze.html
Download: http://www.stargaze.force9.co.uk/copernicus/download/stargaze.zip
Size: 1.09Mb

 

Shareware Astronomy Software's

 

Astronomica - Version 2.0
Main page: http://www.astronomica.com/index.html
Screenshot: http://www.astronomica.com/screens.html
Download: http://www.astronomica.com/coolsky.zip
Size: 1.8 Mb

CyberSky Version
Main page: http://www.cybersky.com/
Screenshot: http://www.cybersky.com/screenshots.html
Download: http://www.cybersky.com/csky331s.exe
Size: 988 Kb

The Earth Centered Universe Pro V3.2A
Main page: http://www.nova-astro.com/
Screenshot: http://www.nova-astro.com/ecu.gif
Download: http://www.nova-astro.com/bin/ecudemo.exe
Size: 1.2 Mb

MyStars! 2.7
Main page: http://www.relativedata.com/mystars/
Screenshot: http://www.relativedata.com/mod.php?mod=userpage&menu=1306&page_id=8
Download: http://www.jusnl.freeler.nl/mystars/myst3227.exe
Size: 1.4 Mb

PlanetWatch
Main page: http://www.raben.com/planet
Screenshot: http://www.raben.com/planet/screen1.html
Download: http://www.raben.com/planet/Plnwch22.EXE (Free Trial Software)
Size: 673 Kb

Power Age Sky Simulator
Main page: http://www.poweragesky.com/
Screenshot: http://www.poweragesky.com/screenshots.htm
Download: http://www.poweragesky.com/Download/pass_4.exe
Size: 11.3 Mb

StarStrider
Main page: http://www.starstrider.com/
Screenshot: http://www.starstrider.com/screenshots.html
Download: http://www.starstrider.com/download//stars25.zip
Size: 13 Mb

 
अक्षरांचा आकार वाढवा  /  अक्षरांचा आकार पुर्ववत करा

वर जाण्यासाठी

अवकाशवेध.कॉम वरील माहिती संबंधी