११० मेसियर वस्तू

अवकाशातील ११० मेसियर वस्तू

मेसियर वस्तू तारकासमुह दृष्यप्रत वस्तूचे नाव प्रकार आकाशातील स्थान
           
M1 वृषभ ८.४ क्रॅब तेजोमेघ अतिनव तार्‍याचे अवशेष  
M2 कुंभ ६.५   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M3 शामशबल ६.२   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M4 वृश्चिक ५.६   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M5 भुजंग ५.६   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M6 वृश्चिक ५.३ बटरफ्लाय तारकागुच्छ खुला तारकागुच्छ  
M7 वृश्चिक ४.१ टॉलेमी तारकागुच्छ खुला तारकागुच्छ  
M8 धनू लगून तेजोमेघ तारकागुच्छ आणि तेजोमेघ  
M9 भुजंगधारी ७.७   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M10 भुजंगधारी ६.६   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M11 ढाल ६.३ वाईल्ड डक तारकागुच्छ खुला तारकागुच्छ  
M12 भुजंगधारी ६.७   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M13 शौरी ५.८ हर्क्यलिस तारकागुच्छ बंदिस्त तारकागुच्छ  
M14 भुजंगधारी ७.६   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M15 महाश्व ६.२   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M16 भुजंग ६.४ इगल तेजोमेघ आणि स्टार क्वीन तेजोमेघ संबंधित तारकागुच्छ आणि तेजोमेघ  
M17 धनू ओमेगा तेजोमेघ, स्वान तेजोमेघ, लॉबस्टर तेजोमेघ तारकागुच्छ आणि तेजोमेघ  
M18 धनू ७.५   खुला तारकागुच्छ  
M19 भुजंगधारी ६.८   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M20 धनू ट्रिफिड तेजोमेघ तारकागुच्छ आणि तेजोमेघ  
M21 धनू ६.५   खुला तारकागुच्छ  
M22 धनू ५.१   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M23 धनू ६.९   खुला तारकागुच्छ  
M24 धनू ४.६ सॅजिटरीअस स्टार क्लाऊड, डेल क्लास्टीश खुला तारकागुच्छ  
M25 धनू ६.५   खुला तारकागुच्छ  
M26 ढाल   खुला तारकागुच्छ  
M27 जंबुक ७.४ डंबेल तेजोमेघ ग्रहसदृश तेजोमेघ  
M28 धनू ६.८   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M29 हंस ७.१   खुला तारकागुच्छ  
M30 मकर ७.२   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M31 देवयानी ३.४ देवयानी दिर्घिका दिर्घिका  
M32 देवयानी ८.१   दिर्घिका  
M33 उत्तर त्रिकोण ५.७ ट्रॅंगुलम दीर्घिका दिर्घिका  
M34 ययाती ५.५   खुला तारकागुच्छ  
M35 मिथुन ५.३   खुला तारकागुच्छ  
M36 सारथी ६.३   खुला तारकागुच्छ  
M37 सारथी ६.२   खुला तारकागुच्छ  
M38 सारथी ७.४   खुला तारकागुच्छ  
M39 हंस ४.६   खुला तारकागुच्छ  
M40 सप्तर्षी ८.४ डबल स्टार WNC4 तारकागुच्छ  
M41 बृहदलुब्धक ४.६   खुला तारकागुच्छ  
M42 मृग मृग तेजोमेघ विखुरलेला तेजोमेघ  
M43 मृग मेरनचा तेजोमेघ, मृग तेजोमेघचा भाग विखुरलेला तेजोमेघ  
M44 कर्क ३.७ प्रेसेपी, बिहाईव तारकागुच्छ खुला तारकागुच्छ  
M45 वृषभ १.६ सुबारु, कृत्तिका, सात बहिणी खुला तारकागुच्छ  
M46 अरीत्र   खुला तारकागुच्छ  
M47 अरीत्र ५.२   खुला तारकागुच्छ  
M48 वासुकी ५.५   खुला तारकागुच्छ  
M49 कन्या ८.४   दिर्घिका  
M50 शृंगाश्व ६.३   खुला तारकागुच्छ  
M51 शामशबल ८.४ व्हर्लपूल दिर्घिका दिर्घिका  
M52 शर्मिष्ठा ७.३   खुला तारकागुच्छ  
M53 अरुंधती केश ७.६   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M54 धनू ७.६   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M55 धनू ६.३   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M56 स्वरमंडळ ८.६   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M57 स्वरमंडळ ८.८ रिंग तेजोमेघ ग्रहसदृश तेजोमेघ  
M58 कन्या ९.७   दिर्घिका  
M59 कन्या ९.६   दिर्घिका  
M60 कन्या ८.८   दिर्घिका  
M61 कन्या ९.७   दिर्घिका  
M62 भुजंगधारी ६.५   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M63 शामशबल ८.६ सनफॉवर दिर्घिका दिर्घिका  
M64 अरुंधती केश ८.५   दिर्घिका  
M65 सिंह ९.३   दिर्घिका  
M66 सिंह ८.९   दिर्घिका  
M67 कर्क ६.१   खुला तारकागुच्छ  
M68 वासुकी ७.८   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M69 धनू ७.६   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M70 धनू ७.९   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M71 शर ८.२   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M72 कुंभ ९.३   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M73 कुंभ   सर्पिलाकार दिर्घिका  
M74 मीन ९.४   दिर्घिका  
M75 धनू ८.५   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M76 ययाती १०.१ लिटील डंबेल तेजोमेघ, कोर्क तेजोमेघ ग्रहसदृश तेजोमेघ  
M77 तिमिंगल ८.९   दिर्घिका  
M78 मृग ८.३   विखुरलेला तेजोमेघ  
M79 शशक ७.७   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M80 वृश्चिक ७.३   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M81 सप्तर्षी ६.९ बोडची दिर्घिका दिर्घिका  
M82 सप्तर्षी ८.४ सिगार दिर्घिका दिर्घिका  
M83 वासुकी ७.६ सदर्न पिनव्हिल दिर्घिका दिर्घिका  
M84 कन्या ९.१   दिर्घिका  
M85 अरुंधती केश ९.१   दिर्घिका  
M86 कन्या ८.९   दिर्घिका  
M87 कन्या ८.६ व्हर्गो ऐ दिर्घिका  
M88 अरुंधती केश ९.६   दिर्घिका  
M89 कन्या ९.८   दिर्घिका  
M90 कन्या ९.५   दिर्घिका  
M91 अरुंधती केश १०.२   दिर्घिका  
M92 शौरी ६.४   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M93 अरीत्र   खुला तारकागुच्छ  
M94 शामशबल ८.२   दिर्घिका  
M95 सिंह ९.७   दिर्घिका  
M96 सिंह ९.२   दिर्घिका  
M97 सप्तर्षी ९.९ आऊल तेजोमेघ ग्रहसदृश तेजोमेघ  
M98 अरुंधती केश १०.१   दिर्घिका  
M99 अरुंधती केश ९.९   दिर्घिका  
M100 अरुंधती केश ९.३   दिर्घिका  
M101 सप्तर्षी ७.९ पिनव्हिल दिर्घिका दिर्घिका  
M102 कालेय ९.९ स्पिंडल दिर्घिका दिर्घिका  
M103 शर्मिष्ठा ७.४   खुला तारकागुच्छ  
M104 कन्या सोम्ब्रेरो दिर्घिका दिर्घिका  
M105 सिंह ९.३   दिर्घिका  
M106 शामशबल ८.४   दिर्घिका  
M107 भुजंगधारी ७.९   बंदिस्त तारकागुच्छ  
M108 सप्तर्षी १०   दिर्घिका  
M109 सप्तर्षी ९.८   दिर्घिका  
M110 देवयानी ८.५   दिर्घिका