८८ तारकासमुहांची यादी

८८ तारकासमुहांची यादी

क्र. तारकासमूह इंग्रजी नाव आकार आणि माहिती
१. देवयानी Andromeda इथे क्लिक करा
२. वाताकर्ष Antlia इथे क्लिक करा
३. कपोत Apus इथे क्लिक करा
४. कुंभ Aquarius इथे क्लिक करा
५. गरूड Aquila इथे क्लिक करा
६. पीठ Ara इथे क्लिक करा
७. मेष Aries इथे क्लिक करा
८. सारथी Auriga इथे क्लिक करा
९. भूतप Bootes इथे क्लिक करा
१०. सीलम Caelum इथे क्लिक करा
११. करभ Camelopardalis इथे क्लिक करा
१२. कर्क Cancer इथे क्लिक करा
१३. शामशबल Canes Venatici इथे क्लिक करा
१४. बृहदलुब्धक Canis Major इथे क्लिक करा
१५. लघुलुब्धक Canis Minor इथे क्लिक करा
१६. मकर Capricornus इथे क्लिक करा
१७. नौकातल Carina इथे क्लिक करा
१८. शर्मिष्ठा Cassiopeia इथे क्लिक करा
१९. नरतुरंग Centaurus इथे क्लिक करा
२०. वृषपर्वा Cepheus इथे क्लिक करा
२१. तिमिंगल Cetus इथे क्लिक करा
२२. वायुभक्ष Chamaeleon इथे क्लिक करा
२३. कर्कटक Circinus इथे क्लिक करा
२४. पारावत Columba इथे क्लिक करा
२५. अरुंधती केश Coma Berenices इथे क्लिक करा
२६. दक्षिण मुकुट Corona Australis इथे क्लिक करा
२७. उत्तर मुकुट Corona Borealis इथे क्लिक करा
२८. हस्त Corvus इथे क्लिक करा
२९. चषक Crater इथे क्लिक करा
३०. त्रिशंकू Crux इथे क्लिक करा
३१. हंस Cygnus इथे क्लिक करा
३२. धनिष्ठा Delphinus इथे क्लिक करा
३३. असिदंष्ट Dorado इथे क्लिक करा
३४. कालेय Draco इथे क्लिक करा
३५. अश्वमुख Equuleus इथे क्लिक करा
३६. यमुना Eridanus इथे क्लिक करा
३७. अश्मंत Fornax इथे क्लिक करा
३८. मिथुन Gemini इथे क्लिक करा
३९. बक Grus इथे क्लिक करा
४०. शौरी Hercules इथे क्लिक करा
४१. कालयंत्र Horologium इथे क्लिक करा
४२. वासुकी Hydra  
४३. अलगद Hydrus  
४४. यम Indus  
४५. सरठ Lacerta  
४६. सिंह Leo  
४७. लघु सिंह Leo Minor  
४८. शशक Lepus  
४९. तूळ Libra  
५०. वृक Lupus  
५१. गवय Lynx  
५२. स्वरमंडळ Lyra  
५३. त्रिकूट Mensa  
५४. सुक्ष्मदर्शी Microscopium  
५५. शृंगाश्व Monoceros  
५६. मक्षिका Musca  
५७. अंकनी Norma  
५८. अष्टक Octans  
५९. भुजंगधारी Ophiuchus  
६०. मृग Orion  
६१. मयूर Pavo  
६२. महाश्व Pegasus  
६३. ययाती Perseus  
६४. जटायू Phoenix  
६५. चित्रफलक Pictor  
६६. मीन Pisces  
६७. दक्षिण मस्त्य Piscis Austrinus  
६८. अरीत्र Puppis  
६९. होकायंत्र Pyxis  
७०. जालक Reticulum  
७१. शर Sagitta  
७२. धनू Sagittarius  
७३. वृश्चिक Scorpius  
७४. शिल्पकार Sculptor  
७५. ढाल Scutum  
७६. भुजंग Serpens  
७७. षडंश Sextans  
७८. वृषभ Taurus  
७९. दुर्बीण Telescopium  
८०. उत्तर त्रिकोण Triangulum  
८१. दक्षिण त्रिकोण Triangulum Australe  
८२. कारण्डव Tucana  
८३. सप्तर्षी Ursa Major  
८४. ध्रुवमस्त्य Ursa Minor  
८५. नौशीर्ष Vela  
८६. कन्या Virgo  
८७. शफरी Volans  
८८. जंबुक Vulpecula