खगोलीय गोष्टी

खगोलीय गोष्टी

राशी आणि नक्षत्र

भारतीय खगोल विज्ञानात विशेष महत्व असलेल्या १२ राशी आणि त्यातील २७ नक्षत्रांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
अधिक वाचा

जोड तारका

जोड तारका

नुसत्या डोळ्यांनी जरी एक वाटत असली तरी बऱ्याच तारका प्रत्यक्षात एकमेकांभोवती फिरणाऱ्या दोन तारका असतात, ज्यांना
‘जोड तारका’ असे म्हणतात.

इथे क्लिक करा.

तेजस्वी तारका
अंतराने जरी खूप दूर असले तरी आकाशात दिसणाऱ्या तारका या आपल्या सूर्यापेक्षाही कितीतरी पटीने मोठ्या आणि तेजस्वी आहेत. अशाच काही तारका इथे दिल्या आहेत.

इथे क्लिक करा.


रुपविकारी तारका

रुपविकारी तारका

पृथ्वीवरून पाहताना आपणास काही तारकांची तेजस्विता कमीजास्त झालेली दिसते.
या ताऱ्यांची दीप्ती कालांतराने बदलते. अशाच काही तारका इथे दिल्या आहेत.

इथे क्लिक करा.

८८ तारकासमुहांची यादी
रात्रीच्या आकाशात दिसणाऱ्या तारकांना एकूण ८८ तारकासामुहांमध्ये विभागले गेले आहे. –  इथे क्लिक करा.

११० मेसियर वस्तू
धुमकेतू शोधणाऱ्यांना मदत व्हावी या हेतूने चार्ल्स मेसिअर याने ११० गोष्टींची निराळी यादी बनविली. – इथे क्लिक करा.

वर्षातील महत्त्वाचे उल्कावर्षाव
वर्षातील ठराविक दिवशी आकाशातून अनेक उल्का पडताना आपण पाहू शकता. –  इथे क्लिक करा.