रुपविकारी तारका

काही महत्त्वाच्या रुपविकारी तारका

क्र. तारकांचे नाव तारकासमूह प्रतीमधील फरक आवृत्तीकाल (दिवस) आकाशातील स्थान
१. बीटा (अलगोल) ययाती २.१ – ३.५ २.९  
२. लॅम्डा वृषभ ३.३ – ४.२ ३.९५  
३. RT सारथी ४.८ – ५.९ ३.७३  
४. झीटा मिथुन ३.७ – ४.३ १०.२  
५. डेल्टा तूळ ४.८ – ६.१ २.३२  
६. u शौरी ४.५ – ५.४ २.०५  
७. W धनू ४.३ – ५.० ७.५९  
८. बीटा स्वरमंडळ ७.१ – ८.० ०.६  
९. RR स्वरमंडळ ७.१ – ८.० ०.६  
१०. इटा गरूड ३.७ – ४.५ ७.१८  
११. डेल्टा वृषपर्वा ३.५ – ४.३ ५.३६६  
१२. ओमिक्रॉन (मिरा) तिमिंगल २.५ – ९.६ ३३१  
१३. L2 अरित्र २.६ – ६.० १४१  
१४. L (Eb) नौकातल ५.० – ६.० ३५.५५६  
१५. U शर ६.४ – ९.० ३.३८