या महिन्यात आकाशातील ग्रहस्थिती

व्हिडीओ बघण्यासाठी खालील चित्रावर क्लिक करा.

ग्रहस्थिती – एप्रिल २०२३

बुध ग्रह – महिन्याच्या सुरुवातीला सूर्याच्या अतिशय जवळ असलेला बुध ग्रह महिना अखेर पर्यंत दिनांक २९ मे २०२३ रोजी सूर्यापासून २५ अंश इतक्या दूर जाईल. हे अंतर बुध ग्रह पाहण्यासाठी अगदी योग्य आहे. परंतु बुध ग्रह या महिन्यात पहाटे सुर्योदयापूर्वी पूर्वी (वेळ ४.४० वा.) पूर्व क्षितिजावर मेष तारकासमुहामध्ये उगवताना आढळेल.

शुक्र ग्रह – या महिन्यामध्ये शुक्र ग्रह आपल्याला सूर्यास्तानंतर पश्चिम क्षितिजवर बराच वर आढळेल. कुणाच्याही मदतीशिवाय आपण शुक्र ग्रह त्याच्या तेजास्वीतेमुळे सहज ओळखू शकाल. दिनांक २३ मे २०२३ रोजी चंद्रकोरीच्या अगदी जवळ डाव्या बाजूला आपल्याला शुक्र ग्रह आढळेल.

मंगळ ग्रह – या महिन्यामध्ये सूर्यास्तानंतर डोक्यावरील आकाशात मंगळ ग्रह आपल्याला मिथुन तारकासमुहामध्ये आढळेल. हा ग्रह लाल रंगाचा असला तरी जास्त तेजस्वी नसल्याने तो ओळखणे थोडे कठीण जाऊ शकते. दिनांक २४ मे २०२३ रोजी चंद्रकोरीच्या थोडा वर डावीकडे आपल्याला मंगळ ग्रह आढळेल. महिन्याच्या अखेरीस आपण मंगळ ग्रहाचे निरीक्षण केल्यास आपल्याला तो पुष्य तारकासमुहातील ताराकापुंजाशेजारी आढळेल.

गुरु ग्रह – महिन्याच्या सुरुवाती पासूनच गुरु ग्रह सूर्यापासून दूर जाताना दिसेल. आपल्याला गुरु ग्रह पहाटे सूर्योदयापूर्वी मीन तारकासमुहामधून मेष तारकासमुहामध्ये सरकताना आढळेल. दिनांक १७ मे २०२३ रोजी पहाटे सुर्योदयापूर्वी चंद्रकोरीच्या खाली आपल्याला गुरु ग्रह आढळेल.

शनी ग्रह – या महिन्यामध्ये शनी ग्रह मध्यरात्री साधारण ३.०० वा. पूर्व क्षितिजावर कुंभ ताराकासमुहामध्ये उगवताना आढळेल. आपल्याला तो कुंभ ताराकासमुहामध्ये आढळेल. या तारकासमुहामध्ये इतर कोणताही तेजस्वी तारा नसल्याने शनी ग्रह आपलाला सहज ओळखता येईल. दिनांक १४ मे २०२३ रोजी पहाटे सुर्योदयापूर्वी चंद्रकोरीच्या वरील बाजूस आपल्याला शनी ग्रह आढळेल.