या महिन्यात आकाशातील ग्रहस्थिती

व्हिडीओ बघण्यासाठी खालील चित्रावर क्लिक करा.

ग्रहस्थिती – जानेवारी २०२४

बुध ग्रह – महिन्याच्या सुरुवातीलाच सूर्यापासून दूर असलेला बुध ग्रह अजून थोडा दूर जात महिन्याच्या १२-१३ जानेवारी २०२४ रोजी सूर्यापासून २३ अंश इतक्या दूर असेल. आपणास तो सूर्योदयापूर्वी तासभर आधी पूर्व क्षितिजावर उगवताना आढळेल. त्याच्या थोड्याच वर अंतरावर आपल्याला तेजस्वी शुक्र ग्रह आढळेल.

शुक्र ग्रह – हा संपूर्ण महिना शुक्र ग्रह आपल्याला सूर्योदयापूर्वी साधारण २ तास आधी पूर्व क्षितिजावर उगवताना आढळेल. तर महिना अखेर पर्यंत हा ग्रह दररोज थोडा थोडा पूर्व क्षितिजावर सूर्याच्या जवळ सरकताना दिसेल. आपल्याला शुक्र ग्रह वृश्चिक ते धनु तारकासमूह असा आकाशात जवळ सरकताना दिसेल. दिनांक ८ जानेवारी २०२४ रोजी चंद्रकोरीच्या थोडासा खाली आपल्याला शुक्र ग्रह आढळेल.

मंगळ ग्रह – महिन्याच्या सुरुवातीला सूर्याच्या जवळ असलेला मंगळ ग्रह नंतर सूर्यापासून दूर जाईल. असे असले तरी महिन्याच्या अखेर पर्यंत तो सूर्यापासून जास्त दूर जाणार नाही. त्यामुळे सूर्यप्रकाशात लुप्त झाल्याने या महिन्यात मंगळ ग्रह पाहता येणार नाही.

गुरु ग्रह – या महिन्यामध्ये गुरु ग्रह सूर्यास्तानंतर आकाशात पाहिल्यास आल्याला डोक्यावरील आकाशात मेष तारकासमुहामध्ये आढळेल. आसपास इतर कोणताही तेजस्वी तारा अथवा ग्रह नसल्याने गुरु ग्रह आपण सहज ओळखू शकता. मध्यरात्री पर्यंत हा ग्रह पश्चिम क्षितिजावर मावळताना दिसेल. दिनांक १९ जानेवारी २०२४ रोजी अर्ध चंद्रबिंबाच्या थोडासा बाजूला आपल्याला गुरु ग्रह आढळेल.

शनी ग्रह – सूर्यास्तानंतर पश्चिम क्षितिजावर मावळणारा शनी ग्रह आढळेल. या महिन्यात हा ग्रह दररोज निरीक्षण केल्यास थोडा थोडा खाली सरकताना दिसेल. महिना अखेर पर्यंत तो बराच खाली गेलेला आढळेल. दिनांक १४ जानेवारी २०२४ रोजी चंद्रकोरीच्या अगदी जवळ आपल्याला शनी ग्रह आढळेल.